Online Catalog

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ แกลง ระยอง

เหล็กรูปพรรณ  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กโรงหลังคา เหล็กตัวซี  เหล็กฉาก  เหล็กกล่อง  เหล็กท่อดำ  

เหล็กโครงสร้าง  เหล็กท่อเหลี่ยมแบน  เเหล็กข้ออ้อย หล็กไอบีม เหล็กไวด์แฟรงค์  เหล็กก่อสร้าง  เหล็กเส้นกลม  

ติดต่อโรงงานผลิตหลังคาเหล็ก

ภาคตะวันออก 

- หลังคาเหล็กระยอง ทีเค เมทัลชีท *ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง ระยอง

เบอร์โทรติดต่อ 0-3866-9147, 06-3186-8606, 08-9864-9899

 

- เอส. เค เมทัลชีท ตราด *ตําบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตราด

เบอร์โทรติดต่อ 08-9841-1598(เฮียซอ), 09-2292-7000(โรงงาน), 0-3967-4844(Office), 0-3967-4845(แฟกซ์)

 

- หจก. เอส. เค เมทัลชีท (S.K.) *ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี

เบอร์โทรติดต่อ 0-3931-4609, 08-0633-1221, 08-3719-2825, 0-3931-4611(แฟกซ์)


Please request for more details or contact our customer service for more information.