Online Catalog

วงกบและบานหน้าต่างเหล็ก

Product Category :  Doors
Product Keyword :  วงกบ

หน้าต่างเหล็กสำเร็จรูปอบสี

รายละเอียด

วัสดุ     

  1. วงกบใช้เหล็กแผ่นความหนา 1.0-1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาดตามความต้องการ

  2. กรอบบานใช้เหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. ประกอบและยึดติด โดยการอ๊ากด้วยไฟฟ้า ตัวบานสามารถใช้ได้ทั้งลูกฟักเหล็ก หรือลูกฟักกระจก

การเคลือบผิวสีสำเร็จ โดยใช้สีผง POLYESTER POWDER COATING  และอบด้วยความร้อน 200 C เพื่อการยึดเกาะแน่นของสีและทนต่อการขูดขีด


Please request for more details or contact our customer service for more information.