Online Catalog

นั่งร้านให้เช่า

Product Category :  Scaffolding

แบบเหล็กให้เช่า อยู่ที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้บริการ ติดตั้งนั่งร้าน ให้เช่านั่งร้าน และเหล็กมาตราฐาน เหล็กกลม เหล็กกล่องทุกขนาด ใช้เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง มีหลายแบบหลายขนาด เช่น นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ นั่งร้านโครงสำเร็จรูป นั่งร้านยกพื้นกว้าง นั้งร้านแบบยกพื้นค้ำยัน และนั่งร้านแบบเท้าแขน เป็นต้น

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.