Online Catalog

อู่ต่อกระบะดั้มพ์คอกรั้ว กาฬสินธุ์

Add to RFQ

อู่ต่อตัวถังรถบรรทุก รถพ่วงตู้บรรทุก กระบะบรรทุกคอกรั้ว กระบะแผงอลูมิเนียม กระบะดั้มพ์คอกรั้ว กระบะเหล็ก กระบะสแตนเลส ตู้เปียก ตู้แห้ง ตู้ห้องเย็นขนส่ง กระบะคาร์โก้ (Cargo truck) ตู้บรรทุก ประตู 2บาน, 3บาน, 5บาน, 10บาน

อู่ต่อกระบะดั้มพ์คอกรั้ว กาฬสินธุ์

วิทยาการช่าง กาฬสินธุ์ อู่ต่อตัวถังรถบรรทุก ต่อกระบะคาร์โก้ ตู้คาร์โก้ งานเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส รับทำโครงหลังรถกระบะบรรทุก หลังคารถสองแถวเล็ก สองแถวใหญ่ ประเมินราคาก่อนทำ สอบถามราคา 0-4360-1001, 08-7949-5692

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.