Online Catalog

รับเหมา งานเดินท่อประปาชนิดท่อ Pp-r ภายในบ้าน

Add to RFQ

งานเดินระบบท่อในอาคารสูง (Piping work) ระบบประปา ระบบท่อหล่อเย็นในระบบชิลเลอร์ปรับอากาศ ระบบน้ำร้อนโรงแรมด้วยท่อเขียว PPR ท่อเหล็ก API ท่อกัลวาไนซ์ ทั้งงานเดินท่อใหม่ และรับจ้างรื้อย้ายระบบท่อเดิมที่ชำรุด รื้อย้ายท่อผุในอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร  สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์  ชลบุรี  ระยอง  พระราม2  สมุทรสาคร  

 

รับซ่อมท่ออาคาร.jpg
รับงานเดินท่อ ppr.jpg
ท่อ ppr.jpg
งานเดินท่อ ppr 12.jpg
งานเดินท่อพีพีอาร์.jpg
งานเดินท่อ ppr 9.jpg
งานเดินท่อ ppr.jpg


Please request for more details or contact our customer service for more information.