Online Catalog

ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ ยี่ห้อ HAYWARD รุ่น SUPER II PUMP

Product Category :  Swimming Pool Equipment & Supplies

ปั๊มของยี่ห้อ HAYWARD เป็นปั๊มที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ชาวต่างประเทศที่มาพักอาศัยในเมืองไทย ต่างนิยมใช้ปั๊มรุ่นนี้ เนื่องจากความคงทน

ละความแรงของปั๊ม สามารถใช้ได้ตั้งแต่สระว่ายน้ำขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่

มีให้เลือกหลายรุ่นตามตารางด้านล่าง

Model HP Pipe Size Flowrate
SP3007X1051 1 HP 1.5"  17.7 ลบ/ชม.
SP3010X1551 1 1/2HP 2"  21.7 ลบ/ชม.
SP3015X2051 2 HP 2"  26.7 ลบ/ชม.
SP3025X30G51 3 HP 2"  36.5 ลบ/ชม.
SP303053 3 HP / 3PH 2"  36 ลบ/ชม.

Please request for more details or contact our customer service for more information.