Online Catalog

ผู้ผลิต ขายส่งกระจกสี อุดรธานี

Add to RFQ

ผู้ผลิต ขายส่งกระจกสี อุดรธานี กระจกพ่นสี (Color Coated Glass) เป็นการนำเอากระจกมาพ่นเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มความสวยให้กับกระจกและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บ้าน อาคารห้องทำงานเกิดความสวยงามดูดีมีสไตล์และสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการผลิตสีเพื่อให้มีสีสันถูกต้องตามค่า RALสี ทำให้ได้สีที่มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

ให้บริการ อุดรธานี เมืองอุทัยธานี ทัพทัน บ้านไร่ ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง ห้วยคต หนองบัลลำภู เลย สกลนคร หนองคาย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เวียงจันทร์ ประเทศลาว

Usability

เพิ่มสีสันและเพิ่มความสวยให้กับกระจกและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บ้าน อาคารห้องทำงานเกิดความสวยงามดูดีมีสไตล์และสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์


Please request for more details or contact our customer service for more information.