Online Catalog

งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและทาสี ทุกชนิด

Product Category :  Contractors-Building, General
บริษัท เอส เค ซีล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่ให้บริการ งาน Seal Polyurethane Sealant , Seal Silicone Sealant ,งานทำระบบกันซึม Water proof , งานแต่งผิวแผ่นผนังสำเร็จ Pre -Cast , งานฉีดโฟม P.U. Foam Injection , งานโรยตัว Spider Man งานซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีต , งานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมทุกชนิด , งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและทาสี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้ที่มีความรู้มากประสบการณ์ ชำนาญงาน บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมจัดจำหน่ายวัสดุป้องกันการรั่วซึม , โพลียูรีเทน , ซิลิโคน , Coat Acrylic วัสดุกันซึม Water proof ทุกชนิด คุณภาพสูง

จำหน่าย : Polyurethane , Silicone , Coat Acrylic , วัสดุกันซึม Water proof
บริการ : Seal Polyurethane Sealant , Seal Silicone Sealant ,งานทำระบบกันซึม Water proof ,งานแต่งผิวแผ่นผนังสำเร็จ Pre -Cast งานฉีดโฟม P.U. Foam Injection ,งานโรยตัว Spider Man , งานซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีต ,งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและทาสี และ งานทำพื้นอีพ็อกซี่ / Epoxy
บริการของเรา
  • งานซีล โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ / Seal P/U Sealant
  • งานซีล ซิลิโคน ซีลแลนท์ / Seal Silicone Sealant
  • งานทำระบบกันซึม พื้นดาดฟ้า ,พื้นระเบียง ,พื้นห้องน้ำ / Water proof
  • งานแต่งผิวแผ่นผนังสำเร็จ Pre -Cast
  • งานฉีดโฟมกันน้ำรั่วซึม ผนังห้องใต้ดิน , บ่อลิฟท์ , สระว่ายน้ำ / P.U. Foam Injection
  • งานโรยตัว Spider Man
  • งานซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีตและรอยน้ำรั่วซึมทุกชนิด
  • งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและทาสี ทุกชนิด
  • งานทำพื้นอีพ็อกซี่ / Epoxy Floor

Please request for more details or contact our customer service for more information.