Online Catalog

สกรูพิเศษ - Special screw 1

Product Category :  Bolts & Nuts
Brand :  tcscrewnut
Product Keyword :  สกรูพิเศษ
Add to RFQ

โรงงานผลิตสกรูพิเศษ รับทำสกรูแบบพิเศษตามสั่งแบบต่างๆ ตามสเปกที่ลูกค้าต้องการ รองรับการใช้งานทางโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์  อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้าง และอื่น ๆ บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สั่งง่าย ส่งมอบไว ในราคายุติธรรม


Please request for more details or contact our customer service for more information.