Online Catalog

Screw Machine Steel - สกรูเกลียวมิล เหล็ก

Product Category :  Bolts & Nuts
Brand :  tcscrewnut
Add to RFQ

บริษัท ที.ซี. สกรูน๊อต อินดัสทรี จำกัด  โรงงานตั้งอยู่ ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รับผลิตเกลียวตามแบบ ตามสเปกที่ลูกค้าต้องการ  ชนิดของเกลียว ได้แก่ สกรูเกลียวมิล, สกรูเกลียวมิล เหล็ก, สกรูเกลียวหุน, สกรูเกลียวปล่อย, สกรูเกลียวชิพบอร์ด (เกลียวไม้), วู๊ดสกรู(เกลียวไม้) รองรับการใช้งานทางโรงงานอุตสาหกรรม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ พระราม2


Please request for more details or contact our customer service for more information.