Online Catalog

ตะแกรงไวร์เมช

Product Category :  Iron
Add to RFQ

ขายตะแกรงไวร์เมช ใช้แทนการผูกเหล็กสำหรับทำถนนคอนกรีต มีหน้าที่เอาไว้รับแรงกระแทก และแรงกดทับ เพราะ ช่วยให้การทำงานไวขึ้น และใช้เป็นทางยาวๆ การเอาเหล็กมาผูกและหากเป็นเหล็กขนาดเล็ก อาจจะไม่เหมาะ เท่าที่ควรและประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่าเหล็กไวร์เมชหรือตะแกรงไวร์เมช 

สอบถามสินค้าเหล็ก บ้านโป่งค้าเหล็ก Tel: 032-222828 Phone: 081-3002595


Please request for more details or contact our customer service for more information.