Online Catalog

โรงพิมพ์ รับพิมพ์ แบบฟอร์มต่อเนื่อง

Product Category :  Printers

การพิมพ์โฆษณา แบบรูป แผ่น / ใบ ที่ลูกค้าสามารถลงรูปภาพ  โลโก้ สถานที่ บุคลากร พร้อมคำบรรยาย ที่ต้องการโฆษณา และแจ้งโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายสินค้า-บริการ ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการขาย พร้อมระบุช่องทางติดต่อลูกค้า เช่น ชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email - Website – Line – Twitter และอื่นๆ

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ

  1. พิมพ์สีพิเศษ
  2. การเข้าเล่ม
  3. การเคลือบ
  4. การปั๊ม
  5. การไดคัท
  6. การพับ
  7. การแพ็คงานพิมพ์
Usability

Please request for more details or contact our customer service for more information.