Online Catalog

ขาย-ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง

Product Category :  Containner
Add to RFQ

ขาย-ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง

เรามีตู้คอนเทนเนอร์มือ 2 คุณภาพดี พร้อมบริการจำหน่ายและให้เช่า พร้อมทั้งบริการจัดส่งให้ถึงหน้างาน

ตู้คอนเทนเนอร์ / ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง (Container)
ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ทางบริษัทคัดสรรตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างดี สภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ทุกตู้ สภาพสินค้าประมาณ 60-80%แต่!! ไม่รั่วไม่ซึม 100%
- บริการดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ตามความต้องการ / รื้อ-ย้าย / ต่อเติม
- บริการทำสีใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์ / Mobile Container
     ขนาด 2.4x6x2.59 (20ฟุต)
     - ตู้เปล่า
     - ทำสี/ต่อเติมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
     - ดัดแปลง
     ขนาด 2.4x12x2.59 (40ฟุต)
     - ตู้เปล่า
     - ทำสี/ต่อเติมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
     - ดัดแปลง

 

Usability
  1. เหมาะสำหรับดัดแปลงทำเป็นที่พักอาศัย รีสอร์ทจากคอนเทนเนอร์ หรือร้านค้า หรือร้านต่างๆที่ต้องมีหน้างานเพื่อรองรับลูกค้า ผนังภายในตู้ใช้แบบเดียวกับตู้สำนักงาน สามารถเก็บอุณภูมิได้ดี
  2. เหมาะสำหรับเก็บของ เก็บสินค้าคงคลัง เพราะสามารถจุได้ในปริมาณมากแล้ว ยังสามารถขนย้ายไปตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

Please request for more details or contact our customer service for more information.