Online Catalog

บริษัท เอ.พี.เอ็น ไลท์ติ้ง จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายโคมไฟ LED จัดจำหน่ายสินค้าหลอดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอด LED T8 ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ้น

หลอดบัลท์ (BULB) ขั้ว E14, E27, E40 ใช้แทนหลอดตะเกียบ และหลอดไส้ โคมดาวน์ไลท์ โคมซาลาเปา สปอร์ตไลท์ LED

ไฟฉุกเฉิน LED สปอร์ตไลท์ LED พร้อมขาตั้ง โคมไฮเบย์ (High Bay) ไฟถนน LED (Street Light)

คอปรับหรือข้อต่อไฟถนน (Street Light Adaptor) ไฟปั๊มน้ำมัน LED (CANOPY) ไฟปั๊มแก๊ส LED (CANOPY)

บริษัท เทพมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย Grounding Reel แต่เพียงผู้เดียว งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน งานระบบแสงสว่าง

บริการที่เป็นเลิศ โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์


Please request for more details or contact our customer service for more information.