Online Catalog

กระจกทนไฟ (Flameproof Glass) คือ กระจกทนไฟโพแทสเซียมแผ่นเดียวผ่านกระบวนการทางเคมีแบบพิเศษ โดยปฏิบัติการแลกเปลี่ยนไอออนเป็นเวลานานภายใต้อุณหภูมิสูง เปลี่ยนโลหะบนพื้นผิวกระจก กลายเป็นกระจกโซเดียมซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ จึงมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ผลดีมาก เพิ่มระดับการกันกระแทกสูงขึ้นอย่างมาก เมื่อกระจกแตกก็จะกลายเป็นเม็ดเล็กๆ ปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ ใช้กับงานตกแต่งภายนอก ผนังกระจกอาคาร ผนังกั้นห้อง (Curtain wall) หน้าต่างกลางแจ้ง (Outside window) สกายไลท์ใต้หลังคา (Daylighting roof) ทำประตูกระจกบานเปลือย (Frameless door) และผนังกันความร้อนที่ไม่ต้องการฉนวนกันความร้อน (Adiabatic wall)

Usability

ให้บริการในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พัทยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทรบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ปากช่อง นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก สุรินทร์ บุรีรัมย์


Please request for more details or contact our customer service for more information.