Online Catalog

ฝากแมวค้างคืน รายวัน ย่านดอนเมือง

Product Category :  Pets-Training Center & Hotel
Add to RFQ

Maruko House โรงแรมสำหรับน้องแมวคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยาว์สะอาด สะดวก ในบรรยากาศสุดชิล
บริการรับฝากแมวค้างคืน มีทั้งแบบรายวันและรายเดือน

ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 300 บาท เดินทางสะดวกใกล้สนามบินดอนเมือง


น้องแมวที่จะเข้าพักต้องมีคุณสมบัติตามนี้‼️

  • น้องแมวต้องอายุ 4 เดือนขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว (วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า, ไข้หวัด-ไข้หัด, ลิวคีเมีย)
  • น้องแมวต้องเลี้ยงระบบปิดเท่านั้น (เลี้ยงเฉพาะในบ้าน)
  • น้องแมวต้อง มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นหวัด ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีเห็บ หมัด ไม่มีเชื้อรา หรือโรคผิวหนัง
  • ทางโรงแรมขออนุญาตไม่รับน้องน้องที่ดุมากๆ และน้องที่เป็นฮีท (เป็นสัด) หรือ กำลังตั้งท้อง
  • ทางโรงแรมขออนุญาตไม่รับน้องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ปัสสาวะ หรือ อุจจาระ เองไม่ได้เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลน้อง
  • เมื่อถึงกำหนดวันรับน้องแมวแล้วไม่มารับน้องแมวกลับภายใน 48 ชม.ที่นี่ขอดำเนินการตาม พรบ. คุ้มครองสัตว์
  • ขอความร่วมมือหยดยาป้องกันหมัดให้น้อง ก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน

หมายเหตุ : เมื่อถึงกำหนดวันรับน้องแมวแล้วไม่มารับน้องแมวกลับภายใน 48 ชม.ที่นี่ต้องขอดำเนินการตาม พรบ. คุ้มครองสัตว์


Please request for more details or contact our customer service for more information.