Online Catalog

โรงงานแปรรูปกระจก ผู้ผลิตกระจก ขายส่งกระจก วังน้อย อยุธยา

Product Category :  Glass Wholesale & Manufacturers

โรงงานผลิตสินค้า กระจกแปรรูปหลากชนิด หลายรูปแบบ อาทิเช่น กระจกที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารสูง โรงแรม คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงพยาบาล กระจกกันกระสุนสำหรับธนาคาร และกระจกแปรรูปสำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเป็นวัสดุกระจกแปรรูปสำหรับใช้ผลิตประกอบเป็นสินค้า เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กระจกเซลล์แสงอาทิตย์ กระจกเคลือบสี เตาแก๊สกระจกทนไฟ และ กระจกประหยัดพลังงาน (Low-E Glass) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้เรายังรับผลิตกระจกเทมเปอร์แผ่นกลม แผ่นมน แผ่นโค้ง กระจกลามิเนตแผ่นโค้ง กระจกสุญญากาศแผ่นโค้ง ตามขนาดที่ต้องการ พร้อมบริการติดตั้งให้กับลูกค้า

ในกระบวนการผลิตเราใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้า เลือกใช้ชุดสายการผลิตกระจกแปรรูปชั้นนำระดับโลก เครื่องมือตัดความละเอียดสูง (Precise cutting machine) เครื่องยกโหลดกระจกสองฝั่งอัตโนมัติ (AUTO Double-position glass fetching machine) สายการผลิตกระจกสุญญากาศ (Insulated glass production line) เครื่องเจียรลบคมสันกระจกริมตรง (Glass straight-line bilateral milling machine)

Usability

ให้บริการในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พัทยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทรบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ปากช่อง นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก สุรินทร์ บุรีรัมย์


Please request for more details or contact our customer service for more information.