Online Catalog

เฟอร์นิเจอร์ร้านเสริมสวย ชลบุรี

Product Category :  Beauty Salons-Equipment & Supplies
Add to RFQ

ช่างร้านเสริมสวย ที่กำลังหาซื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในร้านเสริมสวย แนะนำ ชลบุรี บิวตี้ เราจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ร้านเสริมสวย ชลบุรี อุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ชลบุรี อาทิเช่น
เก้าอี้บาร์เบอร์ เก้าอี้ตัดซอยผม เก้าอี้ช่าง ตู้เก็บของ ตู้ลิ้นชัก เก้าอี้บาร์ ชั้นวางอุปกรณ์ กรอบกระจกร้านเสริมสวย เตียงสระผมพร้อมอ่าง
หากสั่งซื้อมีจำนวน เรามีบริการจัดส่งให้ถึง หน้าร้าน โทรสอบถาม
0-3827-2610, 06-2659-9244


Please request for more details or contact our customer service for more information.