Online Catalog

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

Add to RFQ

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  จำหน่ายและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร (Install waste water) ให้บริการแบบเฉพาะส่วน หรืองานแบบเทิร์นคีย์โปรเจ็ค (Turnkey Project) ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ

งานบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม ตลาดสด ทุกประเภท

 

รับคำปรึกษางานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

เบอร์โทร  081-686-3783, 081-559-8242, 02-738-7720-1, 02-738-7747-8


Please request for more details or contact our customer service for more information.