Online Catalog

ที่โกยผงมีด้ามจับ

Product Keyword :  ที่โกยผง
Add to RFQ

ที่โกยผง (Dust Bin)

ผลิตและจำหน่ายที่โกยผงทำความสะอาด ถังขยะ พลาสติก ถังขยะฝาสวิง, ถังขยะเท้าเหยียบ, ถังผง, ที่โกยผงพลาสติก, ไม้ตีแมลงวัน, ไม้เกาหลัง

ขายส่งร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและสหกรณ์ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย

 

ที่โกยผงมีด้าม
ที่โกยผง


Please request for more details or contact our customer service for more information.