Online Catalog

โรงสีข้าวขนาดกลางถึงใหญ่

ร้านสหรุ่งเรือง (โคราช) รับติดตั้งโรงสีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว ปรับแต่งกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า จะเลือกติดตั้งหัวกระเทาะข้าวเปลือก , หินตั้ง หรือหินนอนก็ได้
ราคาตามกำลังการผลิตและอุปกรณ์ เริ่มต้น 90,000 - 250,000 บาท

ร้านสหรุ่งเรือง จำหน่าย โรงสี เครื่องสีข้าวครัวเรือน และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยและโคราชมากว่า 40 ปี

Usability

โรงสีข้าวขนาดกลางถึงใหญ่

ร้านสหรุ่งเรือง (โคราช) รับติดตั้งโรงสีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว ปรับแต่งกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า จะเลือกติดตั้งหัวกระเทาะข้าวเปลือก , หินตั้ง หรือหินนอนก็ได้
ราคาตามกำลังการผลิตและอุปกรณ์ เริ่มต้น 90,000 - 250,000 บาท

ร้านสหรุ่งเรือง จำหน่าย โรงสี เครื่องสีข้าวครัวเรือน และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยและโคราชมากว่า 40 ปี


Please request for more details or contact our customer service for more information.