Online Catalog

โฟมป้องกันกระแทก อีพีอีโฟม แบบโฟมม้วน EPE FOAM ROLL

Add to RFQ

โฟมป้องกันกระแทก อีพีอีโฟม แบบโฟมม้วน EPE FOAM ROLL 

ผู้ผลิตม้วนโฟมกันกระแทก สั่งตัดตามขนาดเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 300 เมตร x หนา 0.5 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 1.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 1.5 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 2.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 100 เมตร x หนา 3.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 100 เมตร x หนา 5.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.10 เมตร x ยาว 50 เมตร x หนา 7.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.00 เมตร x ยาว 50 เมตร x หนา 12.0 มม.

โรงงานผลิตโฟมม้วน

สนใจสั่งซื้อม้วนโฟมกันกระแทก ไทยรุ่งเรือง โฟม
โทรศัพท์ :
 0-3819-5074, 09-3124-9394, 08-9486-6829
อีเมล :  thairungrueangfoam@gmail.com, Pimpageetrf@gmail.com
Line ID : trf2018, pimpagee99

Usability

รับผลิตอีพีอีโฟมม้วน ตามสั่ง รองรับการใช้งานทั้งด้านการบรรจุหีบห่อสินค้ารองรับงานแพ็กกิ้ง  โฟมกันกระแทก บรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าหลากหลายประเภท เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง อาทิเช่น

ม้วนโฟมพีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก เครื่องใช้ไฟฟ้า, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

จำหน่ายโฟมป้องกันการกระแทก  พีอีโฟม  โฟมกันการเสียดสีรอยขีดข่วน รักษาสภาพ และผิวสินค้า เพื่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ และ เพื่อใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบ วัสดุเสริมในที่นอนชนิดต่างๆ บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ


Please request for more details or contact our customer service for more information.