Online Catalog

เหล็กไวร์เมช ธัญบุรี

Product Category :  Iron
Product Keyword :  เหล็กตะแกรง
Add to RFQ

เหล็กไวร์เมช ธัญบุรี

ร้านเหล็ก-เจริญผล จำหน่ายเหล็กไวร์เมช หรือตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) ราคาโรงงาน ผลิตจากลวดเหล็กกล้ารีดเย็นคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน เป็นตัวรับและกระจายน้ำหนักเหล็กตะแกรงในงานถนน ช่วยป้องกันการแตกร้าวของพื้นคอนกรีต หรือใช้ในการก่อสร้างอาคาร ปูพื้นเพื่อรองรับคอนกรีต ใช้ปูกำแพงดิน, กำแพงคอนกรีต ทำพื้นโรงจอดรถ หรือลานจอดรถ เป็นต้น


Please request for more details or contact our customer service for more information.