Online Catalog

สร้างซุ้มประตูจีน

Product Category :  Contractors-Building, General
Add to RFQ

รับเหมา ก่อสร้าง ศ.พรกิจ บริการรับออกแบบสถาปัตยกรรมจีน สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน เช่น แนวสำเพ็ง แนวหมู่บ้านจีน จำลอง วัดจีน ศาลเจ้า สุสานจีน โรงเจ อุทยานเจ้าพ่อหลักเมือง เสาทีกง ศาลาเก๋งจีน ซุ้มประตูจีน ลานพิธีบูชาเทพเจ้า สร้างหิ้งบูชา สร้างหิ้งบูชาเทพเจ้า สร้างพระจีน เจ้าแม่กวนอิม ฮวงซุ้ย รับปรึกษาฮวงจุ้ย รับเหมาออกแบบสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านพัก โรงงาน ศูนย์การค้า ติดต่อ คุณศุภวัฒน์ โทร 06-2196-5645, 06-553


SOR2-02

Please request for more details or contact our customer service for more information.