Online Catalog

ผลิต จำหน่าย ติดตั้งลิฟต์ THAI TECH ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บริการ ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟต์ส่งเอกสาร ด้วยระบบ VF ประหยัดค่าไฟฟ้า และ นิ่มนวล เราเชี่ยวชาญลิฟต์ทุกชนิด ทุกประเภท รับปรับปรุงลิฟต์เก่าให้เป็นระบบ VV-VF ทุกยี่ห้อ

  • บริการ 24 ชั่วโมง
  • ​รับซ่อมลิฟต์ทุกชนิด
  • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้ง
  • แนะนำแบบการใช้ลิฟต์ โครงสร้างลิฟต์
  • ปรับปรุงลิฟต์ทุกชนิด ให้เป็นรูปแบบใหม่

จำหน่าย : ลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์บริการ, ลิฟต์ส่งอาหาร, ลิฟต์ส่งเอกสาร THAITECH สำหรับ สำนักงาน อาคารโรงแรม อพาร์ทเมนต์ คอนโด

ผลิต,ติดตั้ง : ลิฟต์อาคารพาณิชย์, ลิฟต์บ้านพักหรือสำหรับผู้สูงอายุ

บริการ : ปรับปรุงลิฟต์โดยสารทุกชนิดทั่วภาคใต้, ซ่อมลิฟต์ทุกชนิด


Please request for more details or contact our customer service for more information.