Online Catalog

ลิฟท์เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส เราเป็น หนึ่งในการออกแบบติดตั้งลิฟท์เชียงใหม่ เรามีประสบการณ์ด้านลิฟท์ที่ยาวนาน ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการลิฟท์แบบไหน เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำ เพราะเราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหลายๆท่านในเรื่องลิฟท์เชียงใหม่ และนอกจากนี้ เรายังมีความขำนาญในเรื่องของการลำเลียง เช่น บันไดเลื่อน เชียงใหม่ ลิฟท์ยกเชียงใหม่ และ อีกทั้งลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนถ่ายสินค้า บริษัท ลิฟท์เชียงใหม่ล้านนาเซอร์วิส เราไม่ได้ชำนาญเฉพาะการติดตั้งจำหน่าย สินค้าใหม่เท่านั้น เรายัง ชำนาญ ในเรื่องของการซ่อมแซม ดูแลลิฟท์ หรือ บันไดเลื่อนที่ท่านมีอยู่แล้ว พร้อมบริการในด้านการแมนเทแนนซ์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เชียงใหม่

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.