Online Catalog

มิเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ที่บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด โดยมีตอเตอร์ที่คอยหมุนตัวเลยบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็นที่กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือยูนิต ใช้สำหรับวัดค่าหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไปของแต่ละหน่วย ใช้ติดตามที่อยู่อาศัย หรือติดตามเสาไฟฟ้า ตามอาคาร หอพัก ฯลฯ สินค้ามีความแข็งแรงและความทนทานสูงใช้งานได้นานสินค้าคุณภาพเกรด A ต้อง CT เท่านั้น

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.