Online Catalog

พัทยาเบเกอรี่ เราเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่
ขนมปัง คุ๊กกี้ เราเป็นร้านขายอุปกรณ์ในการทำแบบครบวงจร วัสดุภัณฑ์บรรจุ
เราเป็นผู้จำหน่ายขายส่งสำหรับ พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจในการทำเบเกอรี่ หรือ ขนมปัง ในร้านกาแฟ
หรือ ร้านเบเกอรี่ทั่วไป เราเป็น One Stop service ที่ให้บริการครบครันครบวงจร สำหรับร้านที่สนใจทำเบอเกอรี่โดยเฉพาะ


Please request for more details or contact our customer service for more information.