Online Catalog

บริการจัดหาแม่บ้าน คนดูผู้สูงอายุ

Add to RFQ

บริการจัดหาแม่บ้าน คนดูผู้สูงอายุ

บริการแม่บ้าน คนดูแลผู้สูงอายุ อุบลราชธานี  บริการจัดหาแม่บ้านออฟฟิศ พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงอายุ วารินชำราบ ตามบ้าน แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลทุกคนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะ พูดคุยเป็นเพื่อนได้  บริการหาพี่เลี้ยงเด็ก หาผูัดูแลผู้สูงอายุ มีทั้งแบบประจำไปกลับ รายวัน และบริการรับมาดูแลในศูนย์ดูแล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 092-861-2617, 092-783-9686


Please request for more details or contact our customer service for more information.