Online Catalog

ถังไฟเบอร์กลาสแบบถังสี่เหลี่ยม

Product Category :  Chemical
Brand :  J&n

ถังไฟเบอร์กลาสแบบถังสี่เหลี่ยม

รับผลิต จำหน่าย ถังไฟเบอร์กลาส ,ถังอุตสาหกรรมราคา ,เครื่องกรองเคมี,ถังน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง, ฮีตเตอร์ทุกชนิด รวมถึงระบบป้องกันการกัดกร่อน , ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ขายถังไฟเบอร์กลาส ถังไฟเบอรกลาสทุกชนิด แท็งค์ไฟเบอร์กลาส รับเคลือบบ่อพื้นด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น รับขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสตามแบบ (Drawing) รับเคลือบยางทนกรด ทนด่าง รับเคลือบยาง แท็งค์รถ ถังเหล็ก จำหน่ายปั๊มเคมี บำบัดน้ำเสีย ท่อไฟเบอร์กลาส เคลือบไฟเบอร์กลาส ถังเคมี FRP TANK
รับขึ้นรูปงานถังทุกชนิด เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย,บ่อบำบัดไอกรด ,ถังเก็บน้ำ และสารเคมี, ถังในกระบวนการผลิตต่างๆ, ไฟเบอร์กลาส, รับทำไฟเบอร์กลาส, รับจ้างสร้างบ่อบำบัดไอกรดโรงงานอุตสาหกรรม, รับทำไฟเบอร์กลาส, FRP หรือไฟเบอร์กลาส เป็นงานพลาสติกเสริมแรง (Fiberglass Rainforce Plastic) มีความคงทน แข็งแรง ทนต่อสภาพ กรด ด่าง ทนต่อแสงแดด งานไฟเบอร์กลาส, หล่อไฟเบอร์, หล่อ ไฟเบอร์กลาส, เคลือบป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ทั้งภายในและภายนอกแท็งค์ผลิตถังไฟเบอร์กลาส EXPOXY, ยังมีทีมวิศวกรให้คำแนะนำพัฒนาและปรับปรุง ออกแบบระบบบำบัดอากาศ น้ำเสีย เครื่องกรองอากาศ ระบบบำบัดอากาศ กรองอากาศอุตสาหกรรม บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิต และได้การยอมรับในคุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
รับออกแบบระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber, Bag Filter, Cyclone, Muti Cyclone ระบบกำจัดกลิ่น ไอระเหย ด้วยกรดกัมมันต์ ถังล้างไอกรด ด่างเซ็นต์รับรองระบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ขายถังไฟเบอร์กลาส ถังไฟเบอรกลาสทุกชนิด แท็งค์ไฟเบอร์กลาส รับเคลือบบ่อพื้นด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น รับขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสตามแบบ (Drawing) รับเคลือบยางทนกรด ทนด่าง รับเคลือบยาง แท็งค์รถ ถังเหล็ก จำหน่ายปั๊มเคมี บำบัดน้ำเสีย ท่อไฟเบอร์กลาส เคลือบไฟเบอร์กลาส ถังเคมี FRP TANK
จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำเสีย EfCI3,PAC,FeSO3,สารส้มน้ำ,Polymer,H2SO4,HCI,NaOH NaOH,NaOCI

 

Usability

ถังไฟเบอร์กลาสแบบถังสี่เหลี่ยม

ถังไฟเบอร์กลาสแบบถังสี่เหลี่ยม
สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้
Fiberglass

รายละเอียดสินค้า ถังไฟเบอร์กลาสแบบถังสี่เหลี่ยม
สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้


Please request for more details or contact our customer service for more information.