Online Catalog

ชั้นวาง Slide Rack

Product Category :  Chemicals-Wholesale & Manufacturers
Product Keyword :  ชั้นวาง Slide Rack
Add to RFQ

Slide Rack เป็นชั้นวางสินค้าแบบถาดชัก เหมาะใช้สำหรับการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆเช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือดัดแปลงเป็นชั้นเก็บเอกสารต่างๆ อาทิ พิมพ์เขียว สติ๊กเกอร์  ออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ปานกลางจนถึงมาก ผู้ใช้สามารถเลื่อนถาดของชั้นวางออกมาได้ง่าย แม้ว่าสิ่งของหรือสินค้าที่จัดเก็บจะมีน้ำหนัก และช่วยให้ประหยัดพื้อนที่ในการทำงาน

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.