Online Catalog

ขายเหล็กตัวที

Product Category :  Iron
Product Keyword :  เหล็กตัวที
Add to RFQ

ขายเหล็กตัวที

 

cutBeam

                                  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก CUT BEAM: Size & Properties Tis Standard

ชื่อเรียกอื่นๆ เหล็กตัวทีคัต หรือ Cut-T 

เหล็กตัวที เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ

ลักษณะ  เป็นรูปตัวที ให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก มีหลากหลายขนาดขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้แทนเหล็กฉากเชื่อมประกบกัน

Usability
  • นำไปใช้ในงานโครงหลังคาประเภทโครงถัก (Truss)) เพื่อเป็นการลดงานของผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่เดิมจะใช้เหล็กฉาก 2 ตัวมาเชื่อม หรือขันน๊อตร่วมกับ Gusset Plate เพื่อยึดติดกัน

Please request for more details or contact our customer service for more information.