Online Catalog

กล่องอาหารเสริม SOD แบบเซต

Product Category :  Printers

 

โรงพิมพ์เรามีความสามารถพิมพ์ได้ทั้งงานจำนวนมาก และงานจำนวนน้อย

มีบริการส่งถึงที่ โรงพิมพ์เรามีคุณภาพในการทำงาน

ระบบโปรแกรมประเมินราคาที่เป็นมาตราฐาน

การผลิตที่มีคุณภาพ โดยเน้น คุณภาพวัสดุและการคุมสีงานพิมพ์


ข้อคำแนะนำการส่งมอบไฟล์งาน

1. ไฟล์ .Ai (Illustrator CS, CC) เป็นไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทำงานพิมพ์ เพราะจะคมชัดสวยงาม ลายเส้นไม่แตก และสามารถปรับ ย่อขยาย ปรับสี ได้ตามต้องการ

ควรใช้โหมดสี CMYK งานจะออกมาตามไฟล์ครับ ถ้าใช้โหมด RGB เวลาทำปรุฟ สีจะเพี้ยน ไม่ตรงกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะระบบเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงจะใช้โหมดสี CMYK


2. ไฟล์ .Pdf เป็นไฟล์ลายเส้นเหมือนกับ .Ai แต่จะเป็นไฟล์สำเนา คือ แปลงมาจากต้นฉบับ ซึ่งคุณภาพงานจะไม่เหมือนกับไฟล์ต้นฉบับ 100% อาจจะได้คุณภาพลดลงเหลือ 95-99% 


3. ไฟล์ .PSD (Photoshop CS) เป็นไฟล์สำหรับสร้างรูปภาพหลัก หรือ แบล็คกราวน์พื้นหลัง หรือสามารถทำเป็นไฟล์ สำหรับพิมพ์งานก็ได้ แต่คุณภาพ ตัวหนังสือเล็กๆจะไม่สวย ความคมชัดจะสู่ไฟล์ .Ai ไม่ได้ แต่สามารถทำงานพิมพ์ได้

ควรตั้งโหมดสี เป็น CMYK เท่านั้น เพราะ Photoshop โดยทั่วไปจะตั้งค่าเป็นโหมด RGB ซึ่งถ้าทำงาน สีจะเพื้ยนไป 10%  

หมายเหตุ *** ไฟล์ .Jpg (JPEG) คือไฟล์ภาพ เหมาะสำหรับดูภาพเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับทำงานพิมพ์ครับ เพราะความละเอียดของไฟล์ไม่พอ 


Please request for more details or contact our customer service for more information.