แคตตาล็อกออนไลน์

  • โมลเครสเซอร์กิตเบรกเกอร์, Circuit Breaker,โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ มีหน้าที่หลัก 2 ประการคือทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดด้วยมือและเปิดปิดวงจรอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไหลเกินหรือเกิดลัดวงจรโดยเบรกเกอร์จะอยู่ในสภาวะตัดการทำงานจากกระแสเกินอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสงสว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่
  • เซฟตี้เบรกเกอร์ ,เหมาะสำหรับใช้ปิด-เปิด แอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านที่มีค่ากระแสไฟฟ้าสูง ขนาด 10A, 15A, 20A, 30A, 40A สีดำมุกและสีขาวมุก และมีการออกแบบดีไซน์สวยงามล้ำสมัย สินค้าคุณภาพเกรด A เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด มีหน้าที่ตรวจจับการะแสไฟรั่วลงดินคล้ายกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างกันที่ว่าเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ มีหน้าที่คือ ตัดไฟเมื่อมีไฟรั่วลงดินถึงค่าที่ตรวจจับได้ และจะตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่ตัดไฟในกรณีที่ใช้กระแสเกินกว่าแอมป์ที่ตัวเครื่องระบุ หลักการทำงานของเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ คือการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าระหว่างสายไฟ 2 สาย คือไฟและกลับจะต้องมีค่าเท่ากัน หากมีกระแสรั่วออกจากระบบเครื่องจะตรวจสอบได้ทันที และจะปลดวงตรออกทันทีโดยจะมีค่าตรวจจับกระแสไฟรั่วซึมมีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์มีค่าความเร็วในการตัดไฟอยู่ที่ประมาณ 0.01-0.04 วินาที

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม