แคตตาล็อกออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวถนนเยาวราช

ขอใบเสนอราคา

แหล่งท่องเที่ยวถนนเยาวราช "วันเดียว เดินเที่ยวเยาวราช ต้องเช็คอิน"

ถนนเยาวราช ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" โดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขาย เดิมทีชื่อ "ถนนยุพราช" และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่า "ถนนเยาวราช"


  • ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน

วงเวียนโอเดียน ตั้งอยู่ตรงจุดตัดถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และถนนมิตรภาพไทย-จีน วงเวียนแห่งนี้เดิมเป็นวงเวียนน้ำพุ สร้างขึ้นสมัยจอมพลประภาส จารุเสถียร ปัจจุบันปรับปรุงเป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 จนเป็นสัญลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ซุ้มประตูออกแบบโดยช่างชาวจีน ยอดหลังคาซุ้มประกอบด้วยมังกร 2 ตัว ชูตราสัญลักษณ์ “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542” และทองคำหนักบริสุทธิ์หนัก 99 บาท หุ้มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไว้เหนือเกล้า

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน


  • ศาลเจ้าแม่กวนอิม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

มูลนิธิเทียนฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย โดยการรวมตัวกันของกลุ่มชาวจีน 5 ภาษา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแผนปัจจุบันและแผนจีน ภายในมูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางประธานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธานผู้คนนิยมมาขอพรให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ให้มีสุขภาพแข็งแรง องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลักรูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อประมาณ 800–900 ปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ.2501 ได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีน ประดิษฐานอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ศาลเจ้าแม่กวนอิม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ


  • วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่

เป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราชตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงตรงกันข้ามกับตลาดเยาวราช วัดวัดเล่งเน่ยยี่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2414 โดยพระอาจารย์จีนวังสมาธิวัตร (สกเห็ง) เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดมังกรกมลาวาสในภายหลัง ภายในวัดเล่งเน่ยยี่ มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสีทองแบบจีนมีวิหารอยู่ด้านหน้าประดิษฐานรูปท้าวจตุโลกบาลเป็นรูปหล่อเขียนสีแต่งกายแบบนักรบจีน และยังมีรูปปั้นของเทพเจ้าตามความเชื่อในลัทธิเต๋าและเทพเจ้าพื้นเมืองอื่นๆ ของจีน

วัดเล่งเน่ยยี่


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม