เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เทปทนความร้อน เทปพันสายไฟ (electric pvc tape)  ผ้าซีล (teflon tape)  electric glass cloth tape  electric kapton tape  electric polyester tape

ชื่อสินค้า: เทปทนความร้อน

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก