แคตตาล็อกออนไลน์

หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF

ตราสินค้า :  SYNTHEC INTER
ขอใบเสนอราคา

หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER หรือ เคมีป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ ชนิดสัมผัสอาหารได้ ชื่อว่า ST 324 BF (OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER, FOOD GRADE) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 

BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL

หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง

การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

  1. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล"
  2. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี"

แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ตะกรัน (DEPOSITS)
  2. การกัดกร่อน (CORDOSION)
  3. การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม