แคตตาล็อกออนไลน์

สินเชื่อเพื่อประมูลงานภาครัฐ
สินเชื่อเพื่อประมูลงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อหนังสือค้ำประกันซอง( BID BOND )โดยสถาบันการเงิน
สินเชื่อค้ำประกันซองด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อีบิทดิ้ง( e-Bidding )
สินเชื่อค้ำประกันซองด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อีมาร์เก็ต( e-Market)
สินเชื่อค้ำประกันซองด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อีอ๊อกชั่น( e-Auction)
บริการค้ำสัญญา(PERFORMANCE BOND)เต็มวงเงินหรือบางส่วน
ให้สินเชื่อเพื่อทำงานตามสัญญา(PRE FINANCING)เต็มวงเงินที่ต้องการ
เพื่อค้ำประกันผลงาน (RETENTION BOND)
หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคาร
บริการทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ติดต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โทร.0896675652


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม