ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสร้างโรงงานน้ำแข็งหลอดเล็กหรือใหญ่ทั้งระบบแอมโมเนีย  รับสร้างโรงงานน้ำแข็งหลอดเล็กหรือใหญ่ทั้งระบบแอมโมเนีย  รับสร้างระบบใช้ในการผลิตน้ำแข็งหลอด  ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

ชื่อสินค้า: รับสร้างโรงงานน้ำแข็งหลอดเล็กหรือใหญ่ทั้งระบบแอมโมเนีย

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก