แคตตาล็อกออนไลน์

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
ฝุ่น  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไนโตรเจนไดออกไซด์  คาร์บอนมอนนอกไซด์
โลหะหนักต่าง เช่น โครเมี่ยม  ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ  ความเร็วลมและทิศทางลม
ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษของกากตะกอนและดิน บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษ  ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
ฝุ่น  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไนโตรเจนไดออกไซด์  คาร์บอนมอนนอกไซด์
โลหะหนักต่าง เช่น โครเมี่ยม  ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ  ความเร็วลมและทิศทางลม
ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษของกากตะกอนและดิน บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษ  ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม