แคตตาล็อกออนไลน์

6 งานเคลือบป้องกันการรั่วซึ่ม

กันซึมดาดฟ้า

 WATERPROOFING Waterproofing หรือ กันซึมดาดฟ้า มีวิธีการทำอยู่2แบบ คือ 

  1.แบบ COATING 
  2.แบบSELFFEVELING

คุณสมบัติ

  - มีความยืดหยุ่นในตัว ค่าความยืดหยุ่น 400 %
  - ทนอุณหภูมิได้สูง และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบเฉียบพลันได้ดีเยี่ยม
  - ทนทานต่อรังสี UV.ได้ดีเยี่ยม
  - สะท้อนแสงได้มากกว่า 90 %
  - สะอาด สวยงามและ สามารถใช้เป็นลานเอนกประสงค์ได้
  - ทนทานต่อการสั่นไหวของอาคาร หรือ การแตกร้าวของคอนกรีตได้ดีเยี่ยม
  - ทนต่ออากาศและฤดูของอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยเป็นอย่างดี


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม