แคตตาล็อกออนไลน์

R.O. ( REVERSE OSMOSIS) WATER  TREATMENT CHEMICAL & EQUIPMENT

เครื่องกรองน้ำระบบ R.O. (REVERSE OSMOSIS)

     เป็นระบบการกรองเป็นชั้นๆ กล่าวคือ จะกรองตะกอนหยาบก่อนแล้วกรองรส กลิ่น สี จนเหลือสารละลายที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน แล้วให้ผ่านไส้กรองที่เรียกว่าเยื่อเมมเบรนซึ่งมีขนาดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ปัญหาที่พบคือการอุดตันในท่อ MEMBRANE และมีการเปลี่ยนถ่ายสารกรองในระบบ

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

-ACTEX AC 101

(ป้องกันการอุดตันในท่อ MEMBRANE)

-RESIN LEWATIT MONOPLUS S 100

(เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ โดยการกรองเรซิ่น

เป็นตัวกลางในการดูดซับ สารละลาย จำพวก หินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม กลับคืนสู่น้ำ)

-MICRO FILTER

(เครื่องกรองอนุภาค ระดับไมคอน ในน้ำดิบ

อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของไส้กรอง

จะไม่สามารถลอดผ่านไปได้)

-MEMBRANE

(ทำหน้าที่กรองสารละลาย รวม (Total Dissolve Solids TDS) จากในน้ำ)

-STORAGE TANKS

ถังน้ำ,ถังสเตนเลส

ถังน้ำ PE


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม