แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่องเชื่อมพลาสติกระบบอัลตร้าโซนิค (นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

 Features

              It is a clean, reliable, consistent and affordable process

              Less Power use than any other process

              Tooling has long life with no maintenance

คุณสมบัติ

-                   ระบบการทำงานสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพสูง

-                   ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องแบบเดียวกัน แต่การทำงานเป็นระบบอื่น

-                   อะไหล่ของเครื่องมีอายุการใช้งานที่นาน โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

Applications

              Computer and Electrical Industries

              Aerospace and Automotive Industries

              Medical Industry

              Packaging Industry

 การประยุกต์ใช้งาน

-                   เชื่อมพลาสติกงานคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าอุตสาหกรรม

-                   เชื่อมพลาสติกงานอุตสาหกรรมยานยนต์

-                   เชื่อมพลาสติกงานอุตสาหกรรมการแพทย์

-                   เชื่อมพลาสติกงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม