แคตตาล็อกออนไลน์

AMMONIA TEST KIT

     - ชุดทดสอบน้ำแบบของเหลว สำหรับตรวจวัดหาปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia/NH3/NH4+) ในน้ำ สามารถวัดระดับค่าไนเตรทได้ตั้งแต่ 0-8 ppm ใช้ทดสอบได้ 130 ครั้ง
     *ใช้ได้กับทั้งน้ำทะเลและน้ำจืด

KH TEST KIT

     - ชุดทดสอบ Tetra Test KH เป็นชุดทดสอบที่เป็นของเหลวซึ่งทำงานโดยการเปลี่ยนสีน้ำที่นำมาทดสอบเพื่อแสดงระดับความค่า KH (carbonate hardness) ของน้ำ ใช้งานง่ายโดยการนับจำนวนหยดของน้ำยาทดสอบที่หยดลงในน้ำที่นำมาทดสอบว่าเป็นจำนวนกี่หยดจึงจะทำให้น้ำที่นำมาทดสอบเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลือง

     *ใช้ได้กับทั้งน้ำทะเลและน้ำจืด

GH & KH TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์ทดสอบหา General Hardness (GH) ในน้ำประปาและบ่อน้ำจืด โดยวัดแคลเซียมที่ละลายในน้ำและแมกนีเซียม การทดสอบ KH เป็นการวัดคาร์บอเนตที่ละลายน้ำและไบคาร์บอเนต ซึ่งเรียกว่า Alkalinity

     -ช่วยตรวจหาความเครียดในปลาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า pH อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ KH มีค่าต่ำ

     *ใช้ได้กับน้ำจืดเท่านั้น

pH TEST KIT

     - ชุดทดสอบน้ำแบบของเหลว สำหรับตรวจวัดค่า pH ในน้ำ สามารถวัดระดับค่า pH ได้ตั้งแต่ 6.0-7.6 ใช้ทดสอบได้ 250 ครั้ง
     *ใช้ได้กับน้ำจืดเท่านั้น

pH TEST & ADJUSTER KIT

    - ใช้วัดและปรับค่า pH ประกอบด้วยน้ำยาเพิ่มค่า pH หรือ pH UP ปริมาตร 1-1/4 oz.(37 ml) , น้ำยาลดค่า pH หรือ pH DOWN และน้ำยาทดสอบค่า pH โดยในชุดทดสอบมีคุณสมบัติดังนี้

     -ใช้วัดค่า pH ในช่วง 6.0 - 7.0

     *ใช้ได้กับน้ำจืดเท่านั้น

HIGH RANGE pH TEST KIT

     - ใช้สำหรับตรวจวัดค่า pH ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่านค่า pH ของน้ำที่อยู่ในช่วง 7.4 ถึง 8.8

     - 160 Test

PHOSPHATE TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์ทดสอบฟอสเฟต ซึ่งหากฟอสเฟตมีปริมาณมากเกินไป ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิด Water Blooms

     -ตรวจวัดฟอสเฟตที่ 0-10 mg/l หรือ Part Per Million (ppm) ขนาดบรรจุ 2 ขวด สามารถใช้ได้ 150 Tests

     *ใช้ได้กับน้ำจืดเท่านั้น

CALCIUM TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์ทดสอบแคลเซียมที่เป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับแนวปะการัง สัตว์น้ำแนวปะการังต้องแคลเซียมในการเจริญเติบโตและช่วยให้สุขภาพดี 

     -ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมได้แม่นยำ เพื่อช่วยให้สัตว์น้ำแนวปะการังให้มีสุขภาพดี

     *ใช้ในน้ำเค็มเท่านั้น

NITRITE TEST KIT

     - ชุดทดสอบน้ำแบบของเหลว สำหรับตรวจวัดหาปริมาณไนไตรท์ (Nitrite/NO2) ในน้ำ สามารถวัดระดับค่าไนไตรท์ ได้ตั้งแต่ 0-5 ppm ใช้ได้ 180 ครั้ง
     *ใช้ได้กับทั้งน้ำทะเลและน้ำจืด

COPPER TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์คอปเปอร์ช่วยในการรักษาโรคติดเชื้อจากปรสิตต่างๆ ควรตรวจวัดในบ่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ -ใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม -ตรวจวัดคอปเปอร์ 0-4 mg/l หรือ Part Per Million(ppm) ขนาดบรรจุ 1 ขวด สามารถใช้ได้ 90 ครั้ง

AMMONIA AQUARIUM TEST STRIPS

     - แอมโมนียในบ่อน้ำนั้นเกิดจากพืชย่อยสลายของเสียจากปลาและอาหารที่เหลือในบ่อ โดยในชุดทดสอบมีคุณสมบัติดังนี้ ใช้วัดแอมโมเนียช่วง 0 - 8 ppm ขนาดบรรจุ 2 ขวด สามารถใช้ได้ 130 ครั้ง   

     *ใช้ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม

5 in 1 AQUARIUM TEST STRIPS

     -ชุดทดสอบpH ,ไนไตรต์ ,ไนเตรต ,General hardness และCarbonate hardness ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว มีแถบสีชัดเจน สามารถจุ่มลงในบ่อน้ำได้โดยตรง 

     *ใช้ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม

FRESHWATER MASTER TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์ทดสอบน้ำประปาและน้ำจืด โดยทดสอบได้ถึง 5พารามิเตอร์ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของปลาน้ำจืด ได้แก่ pH ,High Range pH ,แอมโมเนีย ,ไนไตรต์ และไนเตรต มีความแม่นยำสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย

SALTWATER MASTER TEST KIT

     - ผลิตภัณฑ์ทดสอบ 4พารามิเตอร์ ที่ส่งผลต่อสุขภาพปลาน้ำเค็ม ได้แก่ High Range pH ,แอมโมเนีย ,ไนไตรต์ และไนเตรต มีความแม่นยำสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย

REEF MASTER TEST KIT

     - ใช้ทดสอบแคลเซียมคาร์บอเนต (KH), ฟอสเฟตและไนเตรต ขนาดกะทัดรัด ตรวจวัดรวดเร็ว ง่ายและถูกต้องได้ผลการทดสอบที่แม่นยำ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม