แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่องปั๊มสูบน้ำเสีย ชนิด Vortex Impeller

ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อ มีใบพัดแบบเปิดสามารถสูบโคลนและเลนที่ตกตะกอนอยู่ในบ่อพักน้ำ

มี่ขนาด 0.25 KW - 3.7KW กำลังไฟ 380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อ

มีทั้งแบบ Free Standing และ ตัวปั๊มพร้อมชุด Guide Rail Fitting (ชุดขาตั้ง/ตีนเป็ด) 

Featuring a vortex impeller recessed in the widely opened pump casing interior,

the U and UX pumps can handle sewage with large solids without clogging or winding

U Series Model :: 40U2.25 , 50U2.4 , 50U2.75 , 50U21.5 , 80U2.75 , 80U21.5 , 80U22.2 ,

80U23.7 , TOS 40U2.25 , TOS 50U2.4 , TOS 50U2.75 , TOS 50U21.5 , TOS 80U2.75 , TOS

80U21.5 , TOS 80U22.2 , TOS 80U23.7

UZ Series Model :: 50UZ41.5 , 80UZ41.5 , 80UZ42.2 , 80UZ43.7 , 80UZ45.5 , 80UZ47.5 ,

80UZ411 , 100UZ43.7 , 100UZ45.5 , 100UZ47.5 , 100UZ411 , TOS 50UZ41.5 , TOS 80UZ41.5 ,

TOS 80UZ42.2 , TOS 80UZ43.7 , TOS 80UZ45.5 , TOS 80UZ47.5 , TOS 80UZ411 , TOS

100UZ43.7 , TOS 100UZ45.5 , TOS 100UZ47.5 , TOS 100UZ411


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม