ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Pick & Packing โกดัง  คลังสินค้า  ห้องเย็น  เก็บสินค้าแช่แข็ง  พื้นที่แบ่งให้เช่า  พื้นที่ว่างให้เช่า  รับฝากอาหาร  รับฝากสินค้าทั่วไป  CHILL  FROZEN  WARE HOUSE  โกดังทั่วไป

ชื่อสินค้า: Pick & Packing

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก