แคตตาล็อกออนไลน์

เป็นเครนที่สามารถหมุนได้รอบ 180 องศา จนถึง 360 องศา มีรูปแบบคล้ายกับ Tower Crane ตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆ

แต่ส่วนใหญ่โรงงานมักใช้ Jib Crance ที่มีขนาดเล็กกว่าใช้ในโรงงาน เพราะด้วยขนาดทีเล็กกว่าและสามารถยกสิ่งของต่างๆ ได้สะดวกเป็นอย่างดี

แบบ 1. PILAR TYPE

สามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 125 กิโลกรัม จนถึง 3000 กิโลกรัม และหมุนได้ 360 องศา

แบบ 2. WALL TYPE

สามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 125 กิโลกรัม จนถึง 2 ตันหมุน และหมุนได้ 180 องศา

แบบ 3. L- TYPE

สามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 125 กิโลกรัม จนถึง 2 ตัน และหมุนได้180 องศา


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม