แคตตาล็อกออนไลน์

การกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

ด้วยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์


 

         การเผาทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในสากล และเป็นวิธีที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูงของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นการนำเอากากของเสียอุตสาหกรรมทั้งประเภทของแข็ง (Solid Waste) และของเหลว (Liquid Waste) มากำจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 – 2,000 °C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที นับเป็นเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากจะเป็นการกำจัดกากของเสียแล้ว กากอุตสาหกรรมบางประเภทยังสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง และวัตถุดิบได้ นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ และส่งผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองถึงประสิทธิภาพในการทำให้กากของเสียอุตสาหกรรมที่อาจจะมีสารอันตรายปะปนอยู่ถูกกำจัด และทำลายฤทธิ์อย่างหมดสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อม


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม