แคตตาล็อกออนไลน์

1. PRINTING RIBBON (BLACK), 80M, P/N LM33B

2. 6 MM LABEL TAPE WHITE, 20M, P/N LM506WL

3. 9 MM LABEL TAPE WHITE, 20M, P/N LM509WL

4. 12 MM LABEL TAPE WHITE, 20M, P/N LM512WL

5. 6 MM LABEL TAPE YELLOW, 20M, P/N LM506YL

6. 9 MM LABEL TAPE YELLOW, 20M, P/N LM509YL

7. 12 MM LABEL TAPE YELLOW, 20M, P/N LM512YL

8. 6 MM LABEL TAPE SILVER, 20M, P/N LM506SL

9. 9 MM LABEL TAPE SILVER, 20M, P/N LM509SL

10. 12 MM LABEL TAPE SILVER, 20M, P/N LM512SL

11. PVC PLATE, WHITE, 9.5MM x 0.5MM x 50M, P/N PL9550

12. 4MM ID STRIP, WHITE, 4M, P/N LM504IDW

13. 9MM ID STRIP, WHITE, 4M, P/N LM509IDW

14. 12MM ID STRIP, WHITE, 4M, P/N LM512IDW

15. 4MM ID STRIP, YELLOW, 4M, P/N LM504IDY

16. 9MM ID STRIP, YELLOW, 4M, P/N LM509IDY

17. 12MM ID STRIP, YELLOW, 4M, P/N LM512IDY


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม