แคตตาล็อกออนไลน์

BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL

บริษัทของเรา เสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันด้วยวิธีการใช้เคมีโดยคำนึงถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ

แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ตะกรัน (DEPOSITS)
  2. การกัดกร่อน (CORROSION)
  3. การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)
การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

-ST 322 B (CORROSION INHIBITOR FOR CONDENSATE RETRUN)

(หัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ)

-ST 325 B (SCALE AND CORROSION INHIBITOR)

(หัวเชื้อป้องกันตะกรันใน BOILER)

-ST 324 B (OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER,FOOD GRADE)

(หัวเชื้อป้องกันสนิมใน BOILER ชนิดสัมผัสอาหารได้)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม